• Odwodnienie i izolacja fundamentów Gliwice

  Odwodnienie i izolacja fundamentów

  Odwodnienie i izolacja fundamentów

  Odwodnienie i izolacja fundamentów domów jedno i wielorodzinnych, budynków mieszkalny i usługowych i innych.

  Zakres prac budowlanych:

  • Zabezpieczenie remontowanego terenu.
  • Wykonanie prac ziemnych.
  • Sprawdzenie stanu fundamentów.
  • Wykonanie odwodnienia fundamentów.
  • Wykonanie termoizolacji fundamentów budynku.
  • Zabezpieczenie instalacji gazowych i elektrycznych
  • Przywrócenie terenu do należytego stanu.

Author: